Management 3.0 Event by Ewa Kosterka and Marcin Ziółek

Agile Leadership - Management 3.0 Certification Course

This is past event!

This event has concluded. You might be interested in these upcoming events nearby:

16th - 18th of December 2019 - Foundation Workshop
Berlin, Germany
More info
23rd - 24th of December 2019 - Foundation Workshop
Kyiv, Ukraine
More info
23rd - 25th of December 2019 - Foundation Workshop
Moscow, Russia
More info
11th - 12th of January 2020 - Foundation Workshop
Warsaw, Poland
More info
20th - 21st of January 2020 - Foundation Workshop
München, Germany
More info
27th - 28th of January 2020 - Foundation Workshop
Warszawa, Poland
More info
27th - 28th of January 2020 - Foundation Workshop
Kraków, Poland
More info
30th - 31st of January 2020 - Foundation Workshop
Cologne, Germany
More info
3rd - 5th of February 2020 - Foundation Workshop
Moscow, Russia
More info
10th - 12th of February 2020 - Foundation Workshop
Berlin, Germany
More info

Management 3.0 Foundation Workshop 

15th - 16th of April 2019 (Sold Out!)

Warszawa, Poland

Spoken language:
Polish

Materials in: English

Total hours / Hours per day:
16 / 8

Description

Agile Leadership - Management 3.0 Certification Course

Podczas dwudniowego warsztatu zdobędziesz wiedzę jak tworzyć zwinne i inspirujące środowisko pracy. Pokażemy Ci konkretne praktyki, które przećwiczysz na przykładach. Naszym celem jest to, abyś po warsztatach mógł wykorzystać zdobytą wiedzę od razu po powrocie do swojej firmy wdrażając przynajmniej jedną praktykę już pierwszego dnia po szkoleniu.

Na warsztatach dowiesz się:

  • czym jest teoria złożoności i dlaczego jest ważna dla współczesnego managera (Cynefin Framework)

  • co wpływa na motywację i jak to wykorzystać w praktyce (OKR & Metric Ecosystem, Moving Motivators)

  • dlaczego komunikacja jest kluczem do efektywności (Feedback Wrap, Kudo Box and Kudo Cards)

  • jak budować organizację wspierającą zespoły (Delegation Board, Celebration Grid)


This is past event!
Thank you for the registration. Your registration has been sent to Ewa Kosterka. Ewa will contact you soon to provide more info on payment and other formalities. For further questions regarding this workshop please contact Ewa directly

Have you already heard about our Management 3.0 Community of Practice?

Become a Management 3.0 Supporter now and continue the conversation. Connect with other like-minded people who are in the middle of creating transformational change at their companies. Gain new impulses, ideas and strategies.

More Info & Sign Up

Hey there! Can we help you?