Management 3.0 Event by Mateusz Czarnecki

Fundamentals Online Workshop

This is past event!

This event has concluded. You might be interested in these upcoming events nearby:

1st - 15th of December 2020 - Fundamentals Online Workshop
Online Workshop Timezone:
America / Argentina / Cordoba
More info
1st - 23rd of December 2020 - Fundamentals Online Workshop
Online Workshop Timezone:
America / Mexico City
More info
1st - 4th of December 2020 - Fundamentals Online Workshop
Online Workshop Timezone:
America / Sao Paulo
More info
Wednesday 2nd of December 2020 - Conference Talk
Online Workshop Timezone:
America / Sao Paulo
More info
Wednesday 2nd of December 2020 - Introduction to Management 3.0 Webinar: Practical Leadership Tools
Online Workshop Timezone:
Australia / Sydney
More info
Wednesday 2nd of December 2020 - Feedback + Cnv
Online Workshop Timezone:
America / Sao Paulo
More info
3rd - 11th of December 2020 - Fundamentals Online Workshop
Online Workshop Timezone:
Asia / Kuala Lumpur
More info
3rd - 6th of December 2020 - Fundamentals Online Workshop
Online Workshop Timezone:
America / Sao Paulo
More info
4th - 12th of December 2020 - Agility in HR (Online)
Online Workshop Timezone:
America / Mexico City
More info
4th - 12th of December 2020 - 10ma Certificación online de Management 3.0 (triple certificación)
Online Workshop Timezone:
America / Santiago
More info

Workshop Details 

30th of November - 1st of December 2020 (Register now!)

Online Workshop Timezone:
Europe / Warsaw

Spoken language:
Polish

Materials in: English

Hours Total / Per Day:
16 / 8

Description

Agile Leadership Training: Fundamentals Online Workshop 

(2 dni inspiracji i praktyk w celu wdrożenia zwinności w codzienne działania organizacji.)

Dlaczego?

Wdrożenia zwinnych metod i praktych (np. Scrum, Kanban) często napotyka na podobne powtarzalne problemy i ograniczenia. W wielu przypadkach są one związane z brakiem równoległej transformacji w obszarze zarządzania organizacją. Wiele takich zmian nietstey kończy się porażką ze względu na hierarchiczne zarządzanie które spowalnia lub ogranicza efekty wynikające z wdrożenia np. Scruma.

"U nas agile nie działa" - często słyszy się wówczas na korytarzach i na spotkaniach.....  

Jak to zmienić?

Pryncypia i praktyki Management 3.0 są naturalnym uzupełnieniem zwinnych transformacji. Dzięki ich wdrożeniu organizacja staje się naturalnym miejscem do efektywnego implementowania zwinności w wytwarzaniu i zarządzaniu produktami.

"Wdrożymy tego Scruma i będę już nie potrzebny..." - często słyszę od kadry zarządzajacej......

Czy to prawda?

Zwinność działa w organizacjach gdzie kadra zarządzająca ma swoje miejsce i jest potrzebna. Management 3.0 inspiruje i pokazuje jak zmienić rolę Managera w zwinnej organizacji aby była ona uzupełnieniem do transformacji zespołów. Ma to swój praktyczny wymiar poprzez 6 perspektyw zarządzania zgodnych z Management 3.0

Rozmawiając z Pracownikami i Managerami wielu organizacji, zawsze zadajemy im pytanie jak chcieliby, żeby wyglądała ich zwinna organizacja? Otrzymujemy odpowiedzi, które koncentrują się wokół:

 • zaangażowania i motywacji pracowników,

 • stawiania ambitnych celów i dążenia do innowacji,

 • regularnego i wartościowego feedbacku,

 • nauki i rozwoju poprzez wykonywane zadania,

 • bezpośredniej komunikacji i pracy zespołowej.

Osiągniecie takiej wizji organizacji jest możliwe, a niezbędnych wskazówek w tym zakresie dostarcza podejście Management 3.0. Co więcej, otrzymujemy gotowe narzędzia do wprowadzenia poznanej wiedzy w praktyce. Uczestnicy naszych szkoleń wykorzystują poznane narzędzia narzędzia i praktyki już pierwszego dnia po szkoleniu!

Podczas dwudniowego certyfikowanego szkolenia poruszamy wiele inspirujących aspektów pracy w nowoczesnej organizacji popierając teorię praktyką.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyków, dlatego każdy moduł omawiany jest z wykorzystaniem przykładów. Na co dzień eksperymentujemy, dlatego nie zapominamy także o dzieleniu się naszymi… porażkami! 

Management 3.0 to merytoryczne treści oraz zbiór konkretnych narzędzi. Duża dawka inspiracji i wskazówek, które pozwolą Tobie budować organizacje, które posiadają zwinną kulturę, stawiają na motywację i rozwój pracowników oraz wspierają samoorganizację. Czekają na Ciebie dwa intensywne dni spędzone z tematami związanymi z nowoczesnym zarządzaniem.

 • Zarządzanie i przywództwo. Dowiesz się jak zmienia się funkcja przywództwa i kto zarządza w organizacji 3.0. Czy dobrze znana koncepcja servant-lidershipu wystarczy? Wspólnie znajdziemy odpowiedź na to pytanie.

 • Myślenie złożone. Dowiesz się, dlaczego rzeczy nie są łatwe, a 8 wskazówek, które otrzymasz pomoże Ci radzić sobie ze złożonością. Teoria złożoności nie musi być wcale trudna.

 • Motywacja i zaangażowanie. Wykorzystamy model CHAMPFROGS do rozpoznawania tego, co motywuje pracowników w Twojej organizacji. Pomożemy Ci rozpocząć pracę z motywacją wewnętrzną dzięki technice Moving Motivators.

 • Nagrody. System nagród nie musi opierać się tylko o finanse. 6 zasad nagradzania pomoże Ci wymyślić sposób, który wykorzystasz w swoje organizacji. My pokażemy Tobie Kudo Cards oraz Happiness Door.

 • Delegowanie i umocowanie. Temat samoorganizacji budzi od lat wiele kontrowersji. Obalimy mity z tym związane i pokażemy Ci, jak możesz budować samoorganizację wykorzystując 7 poziomów delegowania. Poznasz także technikę Delegation Poker oraz Delegation Board.

 • Wartości i kultura. Kultury nie da się zbudować z dnia na dzień. Co więc można zrobić? Na przykładach pokażemy, jakie działania możemy wykonywać każdego dnia. Spojrzymy na kultur z punktu widzenia Pracownika oraz Managera, a także specjalisty HR.

 • Metryki i OKRy. Ustalanie celów oraz mierzenie postępów w ich realizacji to popularny temat nie tylko w zwinnych organizacjach. Doświadczysz zalet stosowania podejścia OKR, tworząc swoje własne zwinne cele. Dowiesz się jak i po co mierzyć stosując 12 zasad tworzenia metryk.

 • Nauka i Rozwój kompetencji. Dowiesz się w jaki sposób wykorzystać potencjał zespołu w procesie rozwoju kompetencji. Wykorzystasz matrycę kompetencji zespołu jako narzędzie do budowania wskroś-funkcjonalności.

 • Lepszy feedback. Mamy dla Ciebie alternatywę do popularnej kanapki. Wiemy, że konstruktywny feedback jest trudny, ale niezbędny do rozwoju i budowania przejrzystej kultury w organizacji. 

 • Skalowanie struktury organizacyjnej. Płaska, hierarchiczna, a może rozwiązanie, które łączy zalety jednej i drugiej? Uczymy rozmawiać o strukturze z wykorzystaniem gry Meddlers Game.

 • Sukces i porażka. Czy wiesz, że porażki można także celebrować? Pokażemy Ci w jaki sposób wykorzystać narzędzie Celebration Grid, żeby efektywnie wyciągać wnioski i uczyć się na sukcesach, błędach i eksperymentach. Podpowiemy także w jaki sposób możesz wdrożyć Management 3.0 w swojej organizacji.

Kogo zapraszamy?

 • Liderów i Managerów na każdym szczeblu organizacji

 • Członków zwinnych zespołów

 • Scrum Masterów oraz Agile Coachów

 • Członków zespołów HR

 • Członków zespołów transformacyjnych

 • Konsultantów

 • Osoby zainteresowanie tematem nowoczesnego zarządzania

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź podczas szkolenia

 • Czym różni się organizacja 3.0 od 2.0, 1.0?

 • Jaka jest rola managera w zwinnej organizacji?

 • Dlaczego rzeczy nie są łatwe? Czym jest złożoność?

 • W jaki sposób tworzyć warunki dla samoorganizacji, żeby nie przerodziła się w chaos?

 • W jaki sposób rozwijać ludzi i zespoły? Jak zwiększyć przepływ wiedzy?

 • W jaki sposób definiować cele w nowoczesnej organizacji, tak aby inspirowały i rozwijały?

 • Jak i dlaczego delegować?

 • W jaki sposób budować kulturę organizacji i zwiększać zaangażowanie pracowników?

 • W jaki sposób oddziaływać na motywację pracowników?

 • Czy i w jaki sposób można przejrzyście wynagradzać współpracowników?

 • Co to znaczy lepszy feedback?

 • Jak pracować ze strukturą organizacji?

Certyfikacja

Szkolenie posiada akredytowany program i jest prowadzone przez certyfikowanych facylitatorów Management 3.0. Dzięki temu, Twoje aktywne uczestnictwo w dwudniowym warsztacie zaowocuje zdobyciem certyfikatu Management 3.0 w cenie szkolenia.


This is past event!
Thank you for the registration. Your registration has been sent to Mateusz Czarnecki. Mateusz will contact you soon to provide more info on payment and other formalities. For further questions regarding this workshop please contact Mateusz directly

Have you already heard about our Management 3.0 Community of Practice?

Become a Management 3.0 Supporter now and continue the conversation. Connect with other like-minded people who are in the middle of creating transformational change at their companies. Gain new impulses, ideas and strategies.

More Info & Sign Up

Hey there! Can we help you?