Management 3.0 Event by Katarzyna Więckowska

Fundamentals Online Workshop

This is past event!

Workshop Details 

7th - 8th of October 2020 (Sold Out!)

Online Workshop Timezone:
Europe / Warsaw

Spoken language:
Polish

Materials language: English

Hours Total / Per Day:
10 / 5

Description

Nowoczesny i silny lider Lean. Zarządzanie przez zaangażowanie, dbałość o zespół, szacunek. Buduje pewne siebie zespoły, otwarte na zmianę, działania i rozwój.

Ponad narzędzia i techniki, aby stworzyć bezpieczne środowisko do pracy i rozwoju swojego zespołu. Inspiruj, angażuj, motywuj, buduj silne zespoły i organizacje. 

Termin zwinni z natury nabiera barw i staje się rzeczywistością.

Zapraszamy na dwudniowy warsztat skupiony na kulturze zwinności, otwartej komunikacji i inspiracji pracowników
W trakcie warsztatu poznasz najważniejsze aspekty zwinnego zarządzania:

  • Czym jest zwinne zarządzanie?
  • Jak pozwolić pracownikom i zespołom współzarządzać przedsiębiorstwem?
  • Jak zbudowane zaufanie i otwartość wpływa na efektywność organizacji?
  • Jak zwiększać produktywność i usprawniać pracę zespołu?
  • Jak zwiększać kompetencje i kreatywność pracowników?
  • Jak skutecznie komunikować i wdrażać zmiany w organizacji?

Każdy moduł to zestaw praktycznych narzędzi do pracy, wymiana doświadczeń. Usprawniamy szkolenia poprzez praktykę i wymianę doświadczeń.

Warsztat dedykowany dla:

  • Kadry zarządzającej
  • Kierowników projektów
  • Przedsiębiorców
  • Konsultantów zmiany
Przemodeluj swoje zarządzanie, otwórz się na nowe, buduj silne zespoły.
This is past event!
Thank you for the registration. Your registration has been sent to Katarzyna Więckowska. Katarzyna will contact you soon to provide more info on payment and other formalities. For further questions regarding this workshop please contact Katarzyna directly

Have you already heard about our Management 3.0 Community of Practice?

Become a Management 3.0 Supporter now and continue the conversation. Connect with other like-minded people who are in the middle of creating transformational change at their companies. Gain new impulses, ideas and strategies.

More Info & Sign Up

Hey there! Can we help you?