Management 3.0 Event by Rastislav Duriš

Fundamentals Online Workshop

Workshop Details 

29th - 30th of April 2021 (Sold Out!)

Online Workshop Timezone:
Europe / Prague

Spoken language:
Slovakian

Materials in: English

Hours Total / Per Day:
12 / 6

Description

Nový workshop M3.0 Fundamentals Online je reakciou na súčasnú situáciu v súvislosti s koronavírusom a prináša spolu 10 hodín vzdelávania v online prostredí.

Workshop prebieha 2 dni, pričom účastníci každý deň absolvujú 5-hodinový blok s facilitátorom (bloky sú štandardne rozdelené na doobedie od 9:30 do 12:00 a poobedie od 13:00 do 15:30 s hodinovou prestávkou na obed).

Obsahovo workshop pokrýva nasledujúce témy:

  • Manažment a leadership
  • Princípy Management 3.0
  • Myslenie v komplexnosti
  • Motivácia a angažovanosť
  • Delegovanie a zmocnenie
  • Tímová práca online
  • Úspech a zlyhanie
  • Ďalšie odporúčané nástroje, hry a techniky

Tento workshop je doslovne dielňou - každá téma (s výnimkou úvodných blokov) obsahuje minimálne 1 nástroj, techniku alebo hru, ktorú si osobne vyskúšate a na druhý deň môžete okamžite uplatniť v praxi.

Kompletné informácie k workshopu nájdete v angličtine tu: https://management30.com/workshops/fundamentals-online-workshop/

Vyhradzujeme si právo workshop presunúť alebo zrušiť, ak sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov (6 osôb).

Thank you for the registration. Your registration has been sent to Rastislav Duriš. Rastislav will contact you soon to provide more info on payment and other formalities. For further questions regarding this workshop please contact Rastislav directly

Have you already heard about our Management 3.0 Community of Practice?

Become a Management 3.0 Supporter now and continue the conversation. Connect with other like-minded people who are in the middle of creating transformational change at their companies. Gain new impulses, ideas and strategies.

More Info & Sign Up

Hey there! Can we help you?