Management 3.0 Event by Agata Jakóbczak

Other Workshop

Fundamentals Online Workshop

10th - 11th of July 2021 (Register now!)

Online Workshop Timezone:
Europe / Warsaw

Spoken language:
Polish

Materials language: English

Hours Total / Per Day:
12 / 6

Description

Zapraszam Cię na warsztaty Management 3.0, które realizujemy w INPROGRESS. Jesteśmy

jednym z liderów branży szkoleniowej w Polsce! Każdego roku firma

Inprogress jest klasyfikowana w ścisłej czołówce rankingu największych

dostawców usług szkoleniowych według Computerworld. Jesienią 2019 roku

zostaliśmy liderem rynku szkoleń AgilePM® oraz szkoleń obszaru Project

Management w ramach badania „Trusted Training Radar® for AgilePM®”

przeprowadzonym przez Course Conductor.


Nasze warsztaty są praktyczne. Sięgamy po aktywne metody

uczenia się, odwołujemy się do doświadczeń uczestników, korzystamy z

symulacji i gier - słowem - tworzymy środowisko wspierające naturalny

proces rozwoju kompetencji u osób dorosłych. Zależy nam, by uczestnicy

mogli z łatwością wdrażać poznane rozwiązania w swoim miejscu pracy.


Szkolenie kierowane jest w szczególności do:

  • osób zarządzających zdalnymi zespołami oraz wspierających zespoły w samoorganizacji – team liderzy, Project Managerzy, Scrum Masterzy.
  • osób odpowiedzialnych za budowanie współpracy w organizacji, tworzenie programów rozwojowych oraz budowanie kultury organizacyjnej.
  • osób wdrażających Agile do organizacji.
  • osób, które pracują w zwinnych zespołach i napotykają na trudności w zakresie samoorganizacji zespołu.
  • osób pragnących rozwijać swoje kompetencje pracy z grupą, facylitowania procesów grupowych oraz planujące uzyskanie Certyfikatu Facylitatora Management 3.0.

Cele szkolenia:


  • wzrost wiedzy na temat nurtu Management 3.0 – nowoczesnej koncepcji zarządzania, szytej na miarę zwinnych środowisk pracy,
  • wzrost wiedzy w zakresie technik zarządzania zespołem przekładających się na budowanie współpracy, samoorganizacji i efektywności w (zwinnym) zespole, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów pracujących zdalnie,
  • wzrost umiejętności w zakresie diagnozy aktualnej sytuacji w zespole i organizacji,
  • wzrost umiejętności w zakresie wykorzystywania i wdrażania sprawdzonych narzędzi Management 3.0 oraz dostosowywania ich do potrzeb własnego zespołu,
  • uświadomienie sobie różnic pomiędzy pryncypiami w zarządzaniu klasycznym oraz w zarządzaniu zwinnym.

(Warsztat online nie jest wystarczający, by ubiegać się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0; należy uzupełnić go o udział w 1-dniowym szkoleniu stacjonarnym).

This workshop is organized by Agata Jakóbczak. Your registration will be sent to Agata directly.

Attending this workshop will not allow you to automatically become a Management 3.0 Facilitator. However, you can become a Facilitator another way: First you need to earn a Certificate of Practice. Once you have received the Certificate of Practice you can apply to become a Facilitator.


Register to this event

Thank you for the registration. Your registration has been sent to Agata Jakóbczak. Agata will contact you soon to provide more info on payment and other formalities. For further questions regarding this workshop please contact Agata directly

Have you already heard about our Management 3.0 Community of Practice?

Become a Management 3.0 Supporter now and continue the conversation. Connect with other like-minded people who are in the middle of creating transformational change at their companies. Gain new impulses, ideas and strategies.

More Info & Sign Up

Hey there! Can we help you?