Management 3.0 Event by Mateusz Czarnecki

Fundamentals Online Workshop

Workshop Details 

12th - 15th of July 2022 (Register now!)

Online Workshop Timezone:
Europe / Warsaw

Spoken language:
Polish

Materials language: English

Hours Total / Per Day:
12 / 3

Description

Czekają na Ciebie cztery intensywne sesje 12,13,14 i 15 lipca w godzinach 8.30 – 11.30.

Będzie to czas pełen inspiracji oraz poznawania nowych praktyk i narzędzi z zakresu nowoczesnego zarządzania. Obowiązkowy punkt na drodze rozwoju każdego Managera i wszystkich osób zaangażowanych w budowę zwinnych organizacji.

Dlaczego?

Wdrażając zwinne metody i praktyki (np. Scrum czy Kanban), często napotykamy na podobne i powtarzalne problemy oraz ograniczenia. W wielu przypadkach są one związane z brakiem równoległej transformacji w obszarze zarządzania całą organizacją. Wiele takich zmian kończy się niestety porażką. Wpływa na to m.in. hierarchiczny sposób zarządzania, który spowalnia lub ogranicza efekty wdrażanej zwinności.

Agile u nas nie działa…” – te słowa padają wówczas na korytarzach i podczas spotkań.

Jak to zmienić?

Pryncypia i praktyki Management 3.0 są naturalnym uzupełnieniem zwinnych transformacji. Dzięki ich wdrożeniu organizacja staje się naturalnym środowiskiem do efektywnego implementowania zwinności w wytwarzaniu i zarządzaniu produktami.

Kiedy wdrożymy Scruma, nie będę już potrzebny...” – te słowa z kolei słyszę od kadry zarządzającej, niepewnej swojej roli w nowym status quo.

Czy to prawda?

Zwinność działa w organizacjach, gdzie kadra zarządzająca bierze czynny udział w transformacji. Management 3.0 inspiruje i pokazuje, w jaki sposób zmienić rolę Managera w zwinnej organizacji. Ma to swój praktyczny wymiar poprzez 6 perspektyw zarządzania zgodnych z Management 3.0.

Rozmawiając z Pracownikami i Managerami wielu organizacji, zawsze zadajemy im pytanie jak chcieliby, żeby wyglądała ich zwinna organizacja? Otrzymujemy odpowiedzi, które koncentrują się wokół:

 • zaangażowania i motywacji pracowników,
 • stawiania ambitnych celów i dążenia do innowacji,
 • regularnego i wartościowego feedbacku,
 • nauki i rozwoju poprzez wykonywane zadania,
 • bezpośredniej komunikacji i pracy zespołowej.

Osiągniecie takiej wizji organizacji jest możliwe, a niezbędnych wskazówek w tym zakresie dostarcza podejście Management 3.0. Co więcej, otrzymujemy gotowe narzędzia do wprowadzenia poznanej wiedzy w praktyce. Uczestnicy naszych szkoleń wykorzystują poznane narzędzia i praktyki już pierwszego dnia po szkoleniu!

Podczas dwudniowego certyfikowanego szkolenia poruszamy wiele inspirujących aspektów pracy w nowoczesnej organizacji, popierając teorię praktyką.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyków, dlatego każdy moduł omawiany jest z wykorzystaniem przykładów. Na co dzień eksperymentujemy, dlatego nie zapominamy także o dzieleniu się naszymi… porażkami!

Management 3.0 to merytoryczne treści oraz zbiór konkretnych narzędzi. Duża dawka inspiracji i wskazówek, które pozwolą Ci zbudować organizację, która posiada zwinną kulturę, stawia na motywację i rozwój pracowników oraz wspiera samoorganizację.

 • Zarządzanie i przywództwo. Dowiesz się, jak zmienia się funkcja przywództwa i kto zarządza w organizacji 3.0. Czy dobrze znana koncepcja servant-lidershipu wystarczy? Wspólnie znajdziemy odpowiedź na to pytanie.
 • Myślenie złożone. Dowiesz się, dlaczego rzeczy nie są łatwe, a 8 wskazówek, które otrzymasz, pomoże Ci radzić sobie ze złożonością. Teoria złożoności nie musi być wcale trudna.
 • Motywacja i zaangażowanie. Wykorzystamy model CHAMPFROGS do rozpoznawania tego, co motywuje pracowników w Twojej organizacji. Pomożemy Ci rozpocząć pracę z motywacją wewnętrzną dzięki technice Moving Motivators.
 • Nagrody. System nagród nie musi opierać się tylko o finanse. 6 zasad nagradzania pomoże Ci wymyślić sposób, który wykorzystasz w swoje organizacji. My pokażemy Ci Kudo Cards oraz Happiness Door.
 • Delegowanie i umocowanie. Temat samoorganizacji budzi od lat wiele kontrowersji. Obalimy mity z tym związane i pokażemy Ci, jak możesz budować samoorganizację, wykorzystując 7 poziomów delegowania. Poznasz także technikę Delegation Poker oraz Delegation Board.
 • Wartości i kultura. Kultury nie da się zbudować z dnia na dzień. Co więc można zrobić? Na przykładach pokażemy, jakie działania możemy wykonywać każdego dnia. Spojrzymy na kultur z punktu widzenia Pracownika oraz Managera, a także specjalisty HR.
 • Metryki i OKRy. Ustalanie celów oraz mierzenie postępów w ich realizacji to popularny temat nie tylko w zwinnych organizacjach. Doświadczysz zalet stosowania podejścia OKR, tworząc swoje własne zwinne cele. Dowiesz się, jak i po co mierzyć stosując 12 zasad tworzenia metryk.
 • Nauka i Rozwój kompetencji. Dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać potencjał zespołu w procesie rozwoju kompetencji. Wykorzystasz matrycę kompetencji zespołu jako narzędzie do budowania wskroś-funkcjonalności.
 • Sukces i porażka. Czy wiesz, że porażki można także celebrować? Pokażemy Ci, w jaki sposób wykorzystać narzędzie Celebration Grid, żeby efektywnie wyciągać wnioski i uczyć się na sukcesach, błędach i eksperymentach. Podpowiemy także, od czego zacząć wdrażanie Management 3.0 w Twojej organizacji.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź podczas szkolenia

 • Czym różni się organizacja 3.0 od 2.0, 1.0?
 • Jaka jest rola managera w zwinnej organizacji?
 • Dlaczego rzeczy nie są łatwe? Czym jest złożoność?
 • W jaki sposób tworzyć warunki dla samoorganizacji, żeby nie przerodziła się w chaos?
 • W jaki sposób rozwijać ludzi i zespoły? Jak zwiększyć przepływ wiedzy?
 • W jaki sposób definiować cele w nowoczesnej organizacji tak aby inspirowały i rozwijały?
 • Jak i dlaczego delegować?
 • W jaki sposób budować kulturę organizacji i zwiększać zaangażowanie pracowników?
 • W jaki sposób oddziaływać na motywację pracowników?
 • Czy i w jaki sposób można przejrzyście wynagradzać współpracowników?
 • Co to znaczy lepszy feedback?

Ticket prices

Regular

1650 PLN (Taxes excluded)
Offer ends on Monday 11th of July 2022

This workshop is organized by Mateusz Czarnecki. Your registration will be sent to Mateusz directly.

Thinking of becoming a Management 3.0 Facilitator? In order to become a Management 3.0 Facilitator you must also attended the Fundamentals Plus Workshop or + 6 hours in other Management 3.0 workshop(s). You can also become a Facilitator another way: Earn your Certificate of Practice. Once you have received the Certificate of Practice you can apply to become a Facilitator. See more details here.


Register to this event

Ticket

Personal Info

Billing Address

Additional Information

Thank you for the registration. Your registration has been sent to Mateusz Czarnecki. Mateusz will contact you soon to provide more info on payment and other formalities. For further questions regarding this workshop please contact Mateusz directly

Have you already heard about our Management 3.0 Community?

Become a member of the Management 3.0 Community to see behind the scenes and learn how other practitioners apply its principles and practices in the real world.

The Management 3.0 Community is a safe space to learn and practice with others, learn how others have successfully applied Management 3.0 in their actual work contexts and get support to apply your learnings to your leadership challenges.

More Info & Sign Up

Hey there! Can we help you?