Management 3.0 Event by Vladimir Kelava

Intro to Management 3.0

This is a free event!

Culture eats everything for breakfast!

Thursday 14th of March 2024 • 18:00
Timezone: Europe / Belgrade

Novi Sad, Serbia

Spoken language:
Croatian / Serbian

Materials language: English

Hours Total / Per Day:
1 / 1

Description

📍 Naučno-tehnološki park Novi Sad - Fruškogorska 1 · Novi Sad
🗓️ 14.03.2024, 18:00 - 19:30

Bez obzira koliko su dobre vaše strategije za vođenje organizacije/tima, one vam neće pomoći ako je organizacijska/timska kultura loša. Procesi i prakse su važni, ali jednako važni su i vrednosti i principi. Bez njih, temelj je slab i disfunkcionalan.

Organizacije koje ovo razumiju gaje kulturu koja se temelji na jasno definiranim vrednostima koje su vodići principi kako bi se ljudi trebali ponašati i komunicirati, kako bi se trebale donositi odluke i kako bi se trebale provoditi svakodnevne aktivnosti. U takvim organizacijama vrednosti nisu samo “random” reči na plakatima koji vise u kompanijskim hodnicima…i nisu opisane u opštim i hladnim tektovima na kompanijskim portalima.

Organizacije koje ozbiljno pristupaju ovoj temi ne opisuju svoju kulturu putem linkedin, fejsbuk i instagram objava na kojima ljudi igraju stolni tensi, stolni fudbal i ispijaju pivo…uz komentar - “Pogledajte našu sjajnu kulturu”. Nemam ništa protiv zabave 😉 ali….

Pridružite nam se na meetup-u ako želite da diskutujete:

  • Šta je uopšte organizaciona/timska kultura?
  • Uticaj kulture na organizaciju/timove
  • Kako gajiti organizacionu/timsku kulturu?
  • Kako jasno definirane vrednosti mogu koristiti vašoj organizaciji/timu?
  • Espoused vs Enacted vrednosti
  • Šta je to Management 3.0 big Value List?

Vidimo se...

This workshop is organized by Vladimir Kelava. Your registration will be sent to Vladimir directly.

Go To Registration Page
Thank you for the registration. Your registration has been sent to Vladimir Kelava. Vladimir will contact you soon to provide more info on payment and other formalities. For further questions regarding this workshop please contact Vladimir directly

Have you already heard about our Management 3.0 Community?

Become a member of the Management 3.0 Community to see behind the scenes and learn how other practitioners apply its principles and practices in the real world.

The Management 3.0 Community is a safe space to learn and practice with others, learn how others have successfully applied Management 3.0 in their actual work contexts and get support to apply your learnings to your leadership challenges.

More Info & Sign Up

Hey there! Can we help you?