Management 3.0 Event by Daniel Skowronski

Foundation Workshop

Management 3.0 Foundation Online  

Start: 2nd of October 2024 • 09:00
End: 4th of October 2024 • 15:00
Timezone: Europe / Warsaw

Online Workshop Timezone:
Europe / Warsaw

Spoken language:
Polish

Materials language: English

Hours Total / Per Day:
18 / 6

Description

Nie potrzebna Ci jedynie teoria i nauka dotycząca miękkiego zarządzania, chcesz posiąść praktyczną wiedzę, nauczyć się dobrego podejścia do swojego zespołu, które zwiększy zaangażowanie pracowników i poprawi wyniki organizacji? Mamy coś dla Ciebie!

Szkolenie przeznaczone jest dla:

agentów zmiany, agile coachów, scrum masterów, liderów / menedżerów działów i zespołów, kadry zarządzającej organizacją, przedstawicieli działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Skrócony program szkolenia:

→ Wprowadzenie do Management 3.0: zwinne przywództwo i myślenie złożone (moduły Agile Leadership oraz Complexity Thinking)

→ Rola lidera i menedżera w zwinnej firmie (moduły Align Constraints oraz Servant Leadership)

→ Wewnętrzna motywacja (moduł Energize People)

→ Upełnomocnienie (moduł Empower People)

→ System definiowania celów strategicznych angażujący ludzi (moduł Metrics Ecosystem)

→ Rozwój kompetencji i transparentne wynagrodzenia (moduły Competence Development, Merit Money oraz Salary Formuły)

→ Struktury organizacyjne w zwinnej organizacji (moduł Grow Structures)

→ Wprowadzanie zasad i praktyk Management 3.0 w organizacji (moduł Change Management)

→ Podsumowanie szkolenia

Szczegółowy opis, cena uczestnictwa i agenda szkolenia dostępna pod adresem: https://management30.pl/szkole...

This workshop is organized by Daniel Skowronski. Your registration will be sent to Daniel directly.

Go To Registration Page
Thank you for the registration. Your registration has been sent to Daniel Skowronski. Daniel will contact you soon to provide more info on payment and other formalities. For further questions regarding this workshop please contact Daniel directly

Have you already heard about our Management 3.0 Community?

Become a member of the Management 3.0 Community to see behind the scenes and learn how other practitioners apply its principles and practices in the real world.

The Management 3.0 Community is a safe space to learn and practice with others, learn how others have successfully applied Management 3.0 in their actual work contexts and get support to apply your learnings to your leadership challenges.

More Info & Sign Up

Hey there! Can we help you?