Management 3.0 Event by Rastislav Duriš

Foundation Workshop

This is past event!

This event has concluded. You might be interested in these upcoming events by Rastislav:

27th - 28th of January 2022 - Fundamentals Online Workshop
Online Workshop Timezone:
Europe / Prague
More info

Workshop Details 

15th - 16th of November 2018 (Sold Out!)

,

Spoken language:
Slovak

Materials language: English

Hours Total / Per Day:
16 / 8

Description

Mnohé organizácie v súčasnosti opúšťajú tradičné, hierarchické modely a experimentujú s flexibilnejšími prístupmi riadenia. Poslaním holandského prístupu Management 3.0 je hľadať praktické spôsoby, ako dosahovať ciele prostredníctvom tímovej práce a ako zvyšovať spokojnosť ľudí v práci. Management 3.0 vychádza z princípov hnutia Agile a riadenie vníma ako skupinovú zodpovednosť. Workshop Management 3.0 prináša konkrétne, okamžite použiteľné nástroje na rozvoj jednotlivcov, tímov a organizácií a ponúka to najlepšie z agilného leadershipu.

Workshop Management 3.0 štandardne pokrýva tieto tematické bloky:
    • Manažment a leadership
    • Myslenie v komplexnosti
    • Energizujte ľudí: Motivácia a angažovanosť
    • Zmocnite tímy: Delegovanie a zmocnenie
    • Zjednoťte hranice: Hodnoty a kultúra
    • Prehlbujte kompetencie: Učenie a kompetencie
    • Rozvíjajte štruktúru: Škálovanie
    • Zlepšujte všetko: Úspech a zlyhanie

Každá z týchto tém zahŕňa aspoň jednu hru, cvičenie, techniku alebo prístup. Účastníci v skupinách prakticky využívajú poznatky, ktoré sa práve naučili. Niekedy účastníci predstavujú rôznych manažérov, ktorí spolu súťažia; inokedy zase pracujú spoločne a zdieľajú nápady pri riešení problému. Následne si účastníci odnášajú aktivity domov, resp. do vlastných tímov a organizácií, ktoré môžu začať rovno rozvíjať.

Workshop trvá dva dni, zvyčajne od 9:00 do 17:00 s prestávkami na obed a ďalšími menšími prestávkami na občerstvenie v doobedňajšom a poobedňajšom bloku. Workshop vedú certifikovaní facilitátori v metodike Management 3.0 – Rastislav Duriš a Alena Durišová-Džuganová.

This is past event!
Thank you for the registration. Your registration has been sent to Rastislav Duriš. Rastislav will contact you soon to provide more info on payment and other formalities. For further questions regarding this workshop please contact Rastislav directly

Have you already heard about our Management 3.0 Community of Practice?

Become a Management 3.0 Supporter now and continue the conversation. Connect with other like-minded people who are in the middle of creating transformational change at their companies. Gain new impulses, ideas and strategies.

More Info & Sign Up

Hey there! Can we help you?