Management 3.0 Event by Ilija Popjanev

Agility in HR

Workshop Details 

12th - 15th of April 2022 (Register now!)

,

Spoken language:
Macedonian

Materials language: English

Hours Total / Per Day:
16 / 4

Description

Сигурно се прашувате зошто HR треба да ја креира агилната култура?

Повеќе немаме време за чекање. Светот минува низ динамични промени и постоечките системи на менаџирање не функционираат. Но сепак, компаниската сила е во HR. Клучните промени ќе дојдат со креирање на нов договор базиран на психолошка сигурност за вработените, кој потоа ќе ја зголеми лојалноста, ангажираноста и секако ќе влијае на промена на мајдсетот и корпоративната култура.

И како HR може да поддржи агилна промена во рамките на организацијата?

Најпрвин треба да ги откриеме лимитите и недостатоците во нашите организации, а потоа со помош на агилната методологија, да креираме нови динамични структури кои ќе можат да се справат со сите VUCA предизвици, кои ќе ја подобрат тимската работа и комуникацијата, што ќе биде бенефит и вредност за сите засегнати страни во процесот.

Дали чивствувате дека постоечкиот HR модел веќе не може да се справува со предизвиците на новата – VUCA нормала??

  • Развој и колапс на индустриите и производството
  • Силен импакт на далечинското работење
  • Недостаток на работна сила и одлив на талентите
  • Рапиден развој на технологијата и софтверот
  • Нови лидерски стилови и организациско однесување
  • Развој на виртуелна корпоративна култура
  • Раст на фриленсерите и outsource партнери
  • Појава на нови бизнис модели и концепти
  • Дигитализација на HR процесите
  • Во оптек се 5 генерации на работна сила


Но не е се така црно... Веќе се гледа светло во тунелот :)

За прв пат во Македонија, ја претставуваме новата, акредитирана, сертификациона програма за развој на агилни HR луѓе.

Програмата е базирана на агилниот модел “Management 3.0”, кој е во моментот еден од најприменуваните модели на агилно лидерство во глобалните организации поради својата иновативност и практичност.

Програмата е целосно акредитирана од ICAgile, единственото тело за сертификација и акредитација на агилни методологии во светот.

Алатките и практиките од оваа програма, и секако сертификатот, се во моментот една од највредните квалитети на модерниот HRM.

Содржина и дати на сертификацискиот тренинг - Агилност во ЧР

1. Трансформација кон агилна култура

+ Организации и тимови на иднината
+ Промена на улогата на HR и процесите
+ Агилни принципи, култура и мајндсет
+ Улогата на HR во агилната транзиција

+ Анализа на агилни организации
+ Практична примена на агилни методи во HR
+ Принципи на методот “Management 3.0”
+ Компаниски бенефити од агилно лидерство

3. Градење и зајакнување на тимот

+ Тимски улоги, процеси и ритуали
+ Динамика на агилните тимови
+ Психолошка сигурност како клучна вредност
+ Процес на делегирање на одговорностите

4. Мотивација и ангажирање на луѓето

+ Парадигми за задоволството, мотивацијата и добросостојбата на луѓето
+ 10 алатки за мотивација - движечки мотиватори
+ Феноменот ангажираност и негов развој
+ Добросостојбата и среќа во агилните тимови

5. Регрутација и брендирање на луѓето

+ Привлекување и селекција на таленти
+ Дизајн на “WOW” onboarding искуство
+ Развој на “T” модел на луѓе
+ Креирање на кариерни патеки

6. Учење и развој на компетенции

+ Организации на континуирано учење
+ Психолошка сигурност и експериментирање
+ Развој на компетенции
+ Успех и неуспех – моделот ”Celebration grid”

7. Перформанс менаџмент, метрики и OKR

+ Агилно менаџирање на перформансите
+ Модел на мерливи цели OKR’s
+ Искористување на силата на признанието
+ Не-финансиски награди и инсентиви

8. Градење организациска култура

+ Агилни вредности и цели
+ Различност и инклузивност
+ Примена на “Feedback Wrap” моделот
+ Ширење на компаниската култура


Целна група и пристап

Овој тренинг е наменет за HR професионалци кои сакаат да ја откријат агилната методологија.

Тренингот е крајно интерактивен и динамичен. Се работи на принципот на искуствено учење со многу вежби, практични примери, студии на случај, игри на улоги ...

Секој учесник на тренингот ќе добие прирачник, 20 алатки и е-книги по кои е дизајниран овој тренинг.

Тренингот е со дуална сертификација, од ICAgile (ICP-AHR), и од М3.0 сертификат за учество на тренингот и личен профил со беџ кој можете да го споделите на LinkedIn.

Тренингот ќе се испорача во Скопје, стартувајќи на 12-ти Април, а завршувајќи на 16-ти Април 2022 (4 дена вкупно), по 4 часа дневно во термини во договор со групата.

За пријава пополнете го формуларот и ќе добиете попрецизни инструкции на меил.

Котизацијата се плаќа на фактура, искористете го попустот за рана пријава, а можно е и плаќање на рати, по договор.

Бројот на места е лимитиран на 12, побрзајте со пријавата.

Се гледаме на 12-ти Април, останете во добро здравје и расположение.

Поздрав, Илија Попјанев


Ticket prices

Discounted

499 EUR (Taxes included)
Offer ends on Thursday 31st of March 2022

This workshop is organized by Ilija Popjanev. Your registration will be sent to Ilija directly.


Register to this event

Ticket

Personal Info

Additional Information

Thank you for the registration. Your registration has been sent to Ilija Popjanev. Ilija will contact you soon to provide more info on payment and other formalities. For further questions regarding this workshop please contact Ilija directly

Have you already heard about our Management 3.0 Community of Practice?

Become a Management 3.0 Supporter now and continue the conversation. Connect with other like-minded people who are in the middle of creating transformational change at their companies. Gain new impulses, ideas and strategies.

More Info & Sign Up

Hey there! Can we help you?